Covid-19 infektion under graviditet?

COPE studien är en multicenter nationell studie med syfte att utvärdera hur en eventuell Covid-19 infektion under graviditet på verkar hälsoutfall för mamma och barn och/eller föräldraskapet. Info om studien hittar du här...

Mom2B Studien

Kommer bla via mobil applikation undersöka faktorer av betydelse för förlossningsdepression; mer info hittar du under studiens hemsida...

OPTION studien

Option studien skall undersöka aspekter på heminduktion; mer info hittar du på studiens hemsida OPTION : eller under fliken ”pågående studier” på denna...

Etikprövningar- nya rutiner!

Etikprövningsmyndigheten skapar ny plattform för ansökningar som skall starta 2020. Innan nya systemet är i bruk finns det rutiner som du kan läsa...