Etikprövningsmyndigheten skapar ny plattform för ansökningar som skall starta 2020. Innan nya systemet är i bruk finns det rutiner som du kan läsa om HÄR.