Option studien skall undersöka aspekter på heminduktion; mer info hittar du på studiens hemsida OPTION : eller under fliken ”pågående studier” på denna hemsida.