Styrgrupp

Verena Sengpiel

Sammankallande/ordförande

VÖL Spec MVC, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhus/ÖS SE 41685 Göteborg,

Docent och adj lektor, Avd för obstetrik och gynekologi, Institution för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitet

Styrelsemedlem Svenska Graviditetsregistret

Anna-Karin Wikström

Professor Uppsala Universitet

Helena Fadl

Docent, Överläkare

Kvinnokliniken Region Örebro Län, Universitetssjukhuset Örebro, 70185

PhD, adj forskare Örebro Universitet, Fakulteten Medicin och Hälsa

Medlem i Forskningsnätverket DPSG

Läs mer om Helena >>

helena.fadl@regionorebrolan.se

Marie Blomberg

Professor

Inger Sundström Poromaa

Annika Idahl

MD, PhD

Associate Professor, Senior Consultant

Head of Obstetrics and Gynecology Department of Clinical Sciences

Umeå University SE-901 85 Umeå, Sweden

+46 (0)90 785 04 75 / +46 (0)70 323 15 13

Christer Borgfeldt

M.D., Ph.D.

Professor Dept. Obstetrics & Gynecology

Skåne University Hospital, Lund

Lund University, Sweden

Karin Sundfeldt

MD PhD

Professor

Dep. Obstetrics and Gynecology

Sahlgrenska Cancer Centre

Sahlgrenska Academy at Gothenburg University, Sweden

Läs mer om Karin >>

Povilas Sladekevicius

Sissel Saltvedt

Överläkare, MD,Phd

Karolinska Institutet,

Karolinska Sjukhuset, Solna

sissel.saltvedt@ki.se

Katarina Tunon

Maria Gyhagen

Styrgruppen är oberoende.