Steering group

Verena Sengpiel

Sammankallande/ordförande

VÖL Spec MVC, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhus/ÖS SE 41685 Göteborg,

Docent och adj lektor, Avd för obstetrik och gynekologi, Institution för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitet

Styrelsemedlem Svenska Graviditetsregistret

Anna-Karin Wikström

Professor Uppsala Universitet

Helena Fadl

Senior Consultant

Dept of Obstetrics and Gynecology Region Örebro County, 70185 University Hospital Örebro

PhD, Örebro University, Faculty of Medicine and Health

Member of DPSG

Read more about Helena >>

helena.fadl@regionorebrolan.se

Marie Blomberg

Professor

Inger Sundström Poromaa

Annika Idahl

MD, PhD

Associate Professor, Senior Consultant

Head of Obstetrics and Gynecology Department of Clinical Sciences

Umeå University SE-901 85 Umeå, Sweden

+46 (0)90 785 04 75 / +46 (0)70 323 15 13

Christer Borgfeldt

M.D., Ph.D.

Professor Dept. Obstetrics & Gynecology

Skåne University Hospital, Lund

Lund University, Sweden

Karin Sundfeldt

MD PhD

Professor

Dep. Obstetrics and Gynecology

Sahlgrenska Cancer Centre

Sahlgrenska Academy at Gothenburg University, Sweden

Läs mer om Karin >>

Povilas Sladekevicius

Sissel Saltvedt

Överläkare, MD,Phd

Karolinska Institutet,

Karolinska Sjukhuset, Solna

sissel.saltvedt@ki.se

Katarina Tunon

Maria Gyhagen

Styrgruppen är oberoende.