Vad går studien ut på? Läs studieprotokollet som publicerades i BMC Pregnancy and Childbirth 1 November 2019

CDC4G studien har pågått under 2018 och 2019. Datainsamling pågår och styrgruppen planerar få huvudresultaten klara under 2020. Planering pågår också för mamma och barnuppföljning samt substudier i projektet. En enkätstudie pågår för att ta reda kvinnornas upplevelse av att få diagnosen GDM- graviditetsdiabetes, Verena Sengpiel är ansvarig för denna substudie.